kalciferol značenje

kalciferol (vitamin D), u masti topljiv vitamin steroidne strukture, pojačava apsorpciju kalcija i fosfora iz crijeva i potiče njihovo odlaganje u kosti. Dolazi u 2 oblika: ergokalciferol (vitamin D2, kalciferol) i kolekalciferol (vitamin D3). Ergokalciferol nastaje u biljkama izlaganjem sterola ultraljubičastim zrakama, a čovjek ga prima hranom. Bogat izvor tog vitamina su jetra i riblje ulje. Dnevna potreba je 10 μg za djecu do 5 god., kasnije 2,5 μg. Kolekalciferol nastaje primarno djelovanjem sunčevih zraka na dehidrokolesterol u koži. Definitivni (aktivni) oblik kolekalciferola (1,25- dehidrokolekalciferol) nastaje u bubrezima djelovanjem paratireoidnog hormona na kolekalciferol. Deficit vitamina D, bilo zbog nedovoljna primanja hranom ili nedovoljna izlaganja sunčevim zrakama, dovodi do dekalcifikacije kosti (→ rahitis, → osteomalacija). Upotrebljava se uz strogi nadzor (oralno, intramuskularno injekcije) u profilaksi i terapiji nutricijskog rahitisa, u terapiji metaboličkog rahitisa i osteomalacije, hipoparatireoidizma, Fanconieva sindroma, tetanije. Kalciferol u velikim količinama je toksičan i uzrokuje hipervitaminozu. Znakovi hipervitaminoze jesu: opća slabost, umor, glad, mučnina, povraćanje, proljev, glavobolja, znojenje, vrtoglavica, koma. Prekomjerna upotreba ovog vitamina povećava koncentraciju kalcija, fosfora (serum, mokraća) i kolesterola (plazma), te odlaganje kalcija u tkivima (npr. arterije, bubreg). Kalciferol ima i rodenticidno djelovanje.