kalcij značenje

kalcij (simbol Ca), dvovaljani element, at. masa 40,08, at, br. 20, važan sastojak čovjekova organizma koji ga sadrži oko 1100 g, od čega 98% u kostima. U plazmi dolazi kao: difuzibilni Ca u konc. od 1,34 mmo1/L (od toga ionski 1,18, a neionski, kompleks s bikarbonatom, citratom i dr. 0,16) i nedifuzibilni (vezan na proteine) 1,16 mmol/L. Ionski Ca odgovoran je za većinu učinaka kalcija u organizmu, npr. inotropni učinak (pojačanje srčane kontrakcije), zgrušavanje krvi, podražljivost živčanog sustava, odlaganje kalcija u kostima i dr. Dnevna potreba kalcija je oko 1 g (povećana u trudnoći i laktaciji), a čovjek ga najviše prima mlijekom i mliječnim proizvodima. Kalcij se izlučuje fecesom (5/6) i mokraćom. Metabolizam kalcija reguliraju uglavnom 3 hormona: 1,25 dihidroksikalciferol (nastao od vitamina D), pojačava apsorpciju kalcija u crijevima; paratireoidni hormon, mobilizira kalcij u kostima i, posljedično, povisuje njegovu razinu u krvi; kalcitonin, inhibira apsorpciju kostiju i smanjuje razinu kalcija u krvi. Nadalje, na metabolizam kalcija utječu još: glukortikoidi, hormon rasta, estrogeni i neki drugi hormoni. → hiperkalcemija, → hipokalcemija