karotidno tjelešce značenje

karotidno tjelešce (glomus caroticum), kemoreceptor smješten na račvištu karotida, veoma dobro prokrvljen, osjetljiv na promjene parcijalnih tlakova kisika i ugljičnog dioksida i na promjene pH. Šalje impulse u → dišni centar i u bulbarni vazomotorni centar (→ vazomotorni centri).