Keiloza značenje

Keiloza Upaljena i ispucala koža i sluznica u kutovima usana.