Kelly, Howard Atwood značenje

Kelly, Howard Atwood (1858-1943), američki ginekolog, sveučilišni profesor u Philadelphiji i Baltimoreu. U ginekologiju i opstetriciju uveo niz novih dijagnostičkih i operativnih postupaka te konstruirao nekoliko originalnih ginekoloških i uroloških instrumenata; usavršio i operativnu terapiju apendicitisa.