ketonska tijela značenje

ketonska tijela (acetonske tvari), grupa tvari koje nastaju uglavnom u jetri kao produkti razgradnje masti. Tu spadaju: acetooctena kiselina, betahidroksimaslačna kiselina i aceton. Kondenzacijom dviju molekula octene kiseline nastaje acetooctena kiselina, redukcijom ove betahidroksimaslačna kiselina, a dekarboksilacijom potonje (oduzimanje CO2) aceton. Acetooctena i betahidromaslačna kiselina služe kao dobar energijski izvor (osobito srčanog mišića i bubrega), posebno u gladovanju. Izlučuju se iz organizma mokraćom (sva, acetonurija, ketonurija), i disanjem (samo aceton). U povišenoj količini stvaraju se u gladovanju i kod šećerne bolesti (karakterističan miris po acetonu bolesnika od slabo liječenog dijabetesa), što dovodi do acidoze.