Klumpkeova kljenut značenje

Klumpkeova kljenut (Klumpke-Déjerineova kljenut), nastaje kod lezije donjeg dijela brahijalnog pleksusa. Rjeđa je od Erbove kljenuti. Maksimalno su izraženi simptomi korjenova C8 i Th1, pa nastaje kljenut fleksora ruke i svih prstiju, a zbog lezije simpatičkih vlakana Th1 i Hornerov sindrom.