koagulogram značenje

koagulogram zajednički naziv za laboratorijske testove zgrušavanja krvi. Obuhvaća: 1. testove za ispitivanje uloge krvnih žila u hemostazi, 2. testove za ispitivanje funkcije trombocita, 3. testove djelovanja trombina i plazmina, 4. testove za ispitivanje protuzgrušavajućeg sustava, 5. određivanje količine temeljnih supstrata: fibrinogena i plazminogena, 6. temeljne (globalne) testove zgrušavanja krvi. Testovi kojim ispitujemo ulogu krvnih žila jesu: mjerenje otpornosti kapilara (Rumpel-Leedeov test ili modifikacije, vrijeme krvarenja po Dukeu i Ivyu, kapilaroskopija, vrijednosti vW-faktora, vrijednosti prostaciklina ili njegovih metabolita, vrijednosti trombomodulina te tkivnog faktora, broj endotelnih stanica i dijelova endotelnih stanica. Testovi pomoću kojih prosuđujemo funkcije trombocita: broj trombocita, trombokrit, prosječni volumen trombocita, indeks raspodjele trombocita po volumenu, adhezivnost trombocita in vivo i in vitro, spontana agregacija trombocita, te inducirana agregacija dodavanjem različitih supstancija, retrakcija ugruška, tromboglobulin β, trombocitni faktor 4. Testovi djelovanja trombina jesu: određivanje trombina te kompleksa trombin- antitrombin III u plazmi;fibrinopeptida A i B, topljivih kompleksa fibrin-monomera, protrombina 1 ili meizoprotrombina. Testovi djelovanja plazmina jesu: određivanje kompleksa plazmina- antiplazmina α2, Bβ1-42 peptida, Bβ 15-42 peptida, topljivih kompleksa fibrin-monomera (dilucijski protamin-sulfatni test), rani i kasni razgradni produkti fibrina: x, y, D, E, D-D dimeri, test euglobulinske fibrinolize, određivanje tkivnog aktivatora plazminogena i njegova inhibitora. Testovi za prosuđivanje protuzgrušavajućeg sustava jesu: određivanje slobodnog heparina, antitrombina III heparinskog kofaktora II, proteina C i proteina S, te trombomodulina, određivanje temeljnih supstrata fibrinogena i plazminogena te pojedinačnih faktora zgrušavanja: Temeljni (globalni) testovi zgrušavanja jesu: broj trombocita, vrijeme krvarenja, aktivirano parcijalno tromboplastinsko vrijeme, protrombinsko vrijeme, trombinsko vrijeme, fibrinogen, plazminogen, test euglobulinske fibrinolize i tromboelastogram. Ti testovi daju opći uvid u zgrušavanje krvi.