Korsakovljev sindrom značenje

Korsakovljev sindrom poseban oblik organskog psihosindroma koji završava u sve većoj demenciji. Najčešće nastaje kod kroničnog alkoholizma, osobito nakon delirija (u 3 do 5% alkoholičara), ali se može javiti i kod drugih teških trovanja, nakon traume i upale mozga, tumora i dr. Simptomi: poremećaji pamćenja i zapamćivanja praćeni izmišljenim događajima (konfabulacijama), poremećaji orijentacije, shvaćanja, rasuđivanja i koncentracije uz smanjenu spontanost i inicijativu.