kravlje boginje značenje

kravlje boginje (vaccinia), infekcija poks-virusom vakcinije. Tim virusom je Jenner 1796. počeo cijepljenje protiv variole (crnih boginja). Današnji cijepni virus uzrokuje lokalnu upalu na mjestu gdje je inokuliran u kožu (ožiljak) i nakon toga godinama postoji imunitet prema poks-virusu variole. Moguće su nehotične infekcije oka, egzematozno promijenjena koža (egzema vaccinatum), „prenesena" vakcinacija na drugi dio tijela ili na drugu osobu. Kao rijetke komplikacije javljaju se miokarditis i encefalitis.