kreatinurija značenje

kreatinurija pojačano izlučivanje kreatina mokraćom. Javlja se u slučaju njegove povišene razine u krvi (→ kreatin) i kod poremećene reapsorpcije u bubrezima (trudnoća, endokrini poremećaji i dr.).