kromatografija značenje

kromatografija niz postupaka razdvajanja komponenata smjese plinova, tekućina ili otopljenih tvari na temelju razlika u veličini, naboju, gustoći, topljivosti i polaritetu molekula u smjesi. U svim kromatografskim postupcima razlikuje se stacionarna faza (adsorbens) i mobilna faza (otopina). Spojevi koje se odvaja nejednako se raspoređuju u te dvije faze zbog prirode tih spojeva i dviju faza. Raspodjela molekula između dviju faza određena je pretežno jednim od četiriju osnovnih procesa - adsorpcija, gelfiltracija, ionska izmjena i partiticija (razdjeljivanje između vodene i organske faze). Ti procesi utječu na to da se protjecanjem mobilne faze molekule gibaju različitim brzinama duž stacionarne faze.