kuga značenje

kuga (pestis); zoonoza šumskih životinja. Uzročnik joj je Yersinia pestis, koju je štakorska buha u prošlosti često prenosila sa štakora na čovjeka i na taj način su započinjale teške epidemije u naseljima; dalje se kao „plućna kuga" širila među ljudima i kapljičnim putem. Kuga se očituje teškim simptomima opće bolesti, jakom upalom limfnih čvorova na butini ili u pazuhu („bubonska kuga"), bakterijemijom, kožnim krvarenjima, sekundarnim plućnim žarištima i visokom smrtnošću („crna smrt"). Epidemije su skretale tok povijesnog zbivanja (XIV. st.) i bile temama književnih djela (Boccaccio, Manzoni, Camus). Danas rijetka bolest. Pojedini slučajevi infekcija u šumskom žarištu ili manje epidemije. Liječi se uspješno tetraciklinima i nekim drugim antibioticima.