lakat značenje

lakat (cubitus), dio gornjeg ekstremiteta što obuhvaća zonu na prijelazu nadlaktice u podlakticu; nije strogo anatomski omeđen. Njegovu koštanu osnovu čine distalni dio humerusa i proksimalni dijelovi radijusa i ulne, koji se međusobno uzglobljavaju u složeni zglob. Na distalnom kraju humerusa uz zglobna tijela nalaze se postranično dva izbočenja, medijalni i lateralni epikondil, koji služe kao hvatište mišićâ. Straga se izbočuje (posebice pri fleksiji) olekranon ulne. Na prednjoj strani ispod kože u potkožnom masnom tkivu nalazi se lateralno vena cephalica, medijalno vena basilica, a povezuje ih u sredini vena mediana cubiti. Ispod kože i potkožnoga masnog tkiva nalazi se čvrsta vezivna opna (aponeuroza), koja ide od tetive bicepsa brahii prema medijalno i na taj način čini podlogu na koju se mogu fiksirati spomenute vene pri davanju intravenskih injekcija. Ispod čvrste aponeuroze (lacertus fibrosus) nalazi se u lakatnoj jami, lateralno tetiva bicepsa brahii, medijalno nervus medianus, a u sredini arteria brachialis. S prednje strane lakatni zglob oblaže m. brachialis. S prednje strane lateralno nalazi se mišićno izbočenje, koje oblikuju zajednička glava ekstenzora šake i musculus brachioradialis, a medijalno manje mišićno izbočenje oblikuje zajednička glava fleksora. Straga na laktu nalazi se nešto grublja koža s tanjim slojem potkožnoga masnog tkiva, što oblaže olekranon i hvatište tetive tricepsa brahii. Straga i medijalno uza zglobnu čahuru nalazi se ulnarni živac, koji u distalnom dijelu prelazi nešto naprijed i medijalno, a nervus radialis sa stražnje strane humerusa dolazi na njegovu lateralnu i prednju stranu.