leukemija, mijeloblastična značenje

leukemija, mijeloblastična vrsta akutne leukemije. Kod oblika M3 prisutni su obvezatno znakovi sindroma intravaskularne koagulacije uzrokovani oslobađanjem tkivnog faktora iz granula leukemijskih stanica, osobito promijelocita. Zbog toga se u uvodnoj terapiji provodi prevencija sindroma diseminirane intravaskularne koagulacije infuzijama AT III ili svježe smrznute plazme s heparinom. Sindrom diseminirane intravaskularne koagulacije javlja se i kod tipova M4, M5 i M6 akutne leukemije. U bolesnika s akutnom mijeloičnom leukemijom, iako je kompletna klinička remisija sve veća, relaps bolesti je redovit. Liječenje relapsa provodi se visokim dozama citostatika. Danas se sve više u toj fazi bolesti govori o terapiji autolognom ili alogeničnom transplantacijom koštane srži. Kompletna klinička remisija postiže se u 60-85% bolesnika, a trajanje remisije iznosi od 9 do 16 mj.