majmunska šaka značenje

majmunska šaka oblik šake kao posljedica atrofije mišića tenara i palca, npr. kod kljenuti živca madijanusa; prva metakarpalna kost i palac leže u ravnini ostalih.