medijastinotomija značenje

medijastinotomija kirurški pristup u medijastinum bez otvaranja pleure ili s njezinim otvaranjem. S obzirom na anatomsku regiju, ekstrapleuralna medijastinotomija može biti: 1. kolarna, incizija na vratu može biti transverzalna s tupim ulaženjem iz juguluma u retrosternalni prostor (npr. kod medijastinalnog emfizema) ili se čini lateralnije, ispred m. sternokleidomastoideusa, s prodiranjem u dubinu između štitnjače i traheje (medijalno) i velikih vratnih žila (lateralno - kod upalnih procesa); 2. prednja gornja (Sauerbruch-Milton), parcijalna gornja → sternotomija; 3. prednja donja (Sauerbruch-Milton), parcijalna donja → sternotomija; 4. prednja totalna (Milton-Enderlen), totalna → sternotomija; 5. poprečna prednja (Fridrich), poprečna →sternotomija; 6. prednja parasternalna, resecira se 2. i 3. rebrana hrskavica te oslobođeni sternum podigne naviše. Upotrebljava se za odstranjivanje parasternalnih limfnih čvorova; 7. stražnja (Enderlen-Sauerbruch-Liliental), polukružna ili uzdužna paravertebralna incizija, 5 cm lateralno od spinalnih nastavaka, reseciraju se u kraćem odsječku dva do tri rebra. S desne strane, u visini 3.-4. rebra, pristupa se na gornji dio jednjaka, a s lijeve strane, u visini 6.-8. rebra, na donji dio jednjaka; transpleuralna medijastinotomija, pristup na medijastinum je torakotomijom (→ torakotomija).