menstruacija značenje

menstruacija (menses, mjesečnica), krvarenje iz sekrecijski promijenjena endometrija (sluznice maternice), čemu prethodi → ovulacija. Menstruacija se idealno javlja svakih 28 dana, a fiziološki je raspon 24-31 dan. Traje prosječno 3-5 dana, rjeđe do 7 dana. Gubitak krvi iznosi 50-100mL. Krv je tamna, s primjesama sluzi, ne gruša se. Normalna menstruacija zove se eumenoreja, oskudna menstruacija → hipomenoreja, preobilna → hipermenoreja, učestala → polimenoreja, prerijetka → oligomenoreja, ako traje dulje od 7 dana → menoragija. Izostanak menstruacije barem 3 mjeseca naziva se →amenoreja. Te se anomalije mogu kombinirati, npr. oligohipermenoreja (rijetka i obilna menstruacija). Svako krvarenje iz maternice koje nije menstruacija zove se → metroragija.