metatalamus značenje

metatalamus (metathalamus), dio mozga priključen uz stražnju stranu talamusa; tvore ga medijalno i lateralno koljenasto tijelo. Medijalno koljenasto tijelo (corpus geniculatum mediale) je preko donjih krakova u vezi s donjim kolikulima lamine tekti, a prima niti slušnog puta koje odavde idu u primarni slušni centar u temporalnom režnju. Lateralno koljenasto tijelo (corpus geniculatum laterale) u vezi je s vidnim putom, a preko gornjih krakova s gornjim kolikulima lamine tekti putem kojih dolaze vlakna do jezgre okulomotorijusa za pupilarni refleks. Preostale niti odlaze kao radiatio optica u vidni centar u zatiljnom režnju.