miatonija značenje

miatonija (myatonia), hipotonija ili atonija mišića, blaže ili teže smanjenje mišićnog tonusa. Ranije se kao entitet opisivala prirođena miatonija (myatonia congenita Oppenheim), kompleks simptoma mlohavog djeteta (engl. floppy infant). Danas se zna na osnovi elektromiografskih nalaza i novih istraživanja da je taj klinički sindrom sastavljen od etiološki i prognostički veoma različitih kliničkih slika. Stoga je potrebna podrobna klinička dijagnoza i diferencijalna dijagnoza, pri čemu treba razlikovati oblike koji nastaju na osnovi mišićnih poremećaja (mišićna distrofija), infantilne spinalne mišićne atrofije uslijed bolesti spinalnih mišićnih neurona (Werdnig-Hoffmann), bolesti malog mozga ili prirođene miastenije prenijete od majke (koja prolazi spontano tijekom nekoliko dana).