moždani centri značenje

moždani centri živčani centri smješteni u kori velikog mozga (kortikalni centri), u hipotalamusu (→ vegetativni centri), moždanom deblu i produženoj moždini. Kortikalni centri su motorni i senzibilni (senzorni, osjetni). Motorni centri smješteni su u dva posebna područja: motorno (primarno motorno) i premotorno. Primarno motorno područje nalazi se u tjemenom režnju ispred centralne brazde, a premotorno područje ispred njega. Iz primarnoga motornog područja idu impulsi putem kortikospinalnog (piramidnog) puta u kralješničnu moždinu i izazivaju pokrete pojedinih mišića. U premotornom području radaju se složeniji impulsi za kretnje grupa mišića (npr. motorno područje za govor, područje za hotimično pokretanje očiju, za rotaciju glave, za vješte pokrete šake i dr.). U području moždanog debla nalaze se → bazalni gangliji, motorne jezgre u kojima se započinju i reguliraju grubi hotimični pokreti tijela ali i nehotimični (npr. za održavanje tjelesne ravnoteže). U produženoj moždini nalaze se brojni centri za autonomne i vegetativne funkcije: dišni, vazomotorni, salivacijski, centar za gutanje i dr. Kortikalni osjetni centri nalaze se u tjemenom režnju iza centralne brazde. Postoje primarni i sekundarni centri (potonji se nazivaju i asocijacijska područja). U primarnim centrima nastaju jednostavni (primarni) osjeti, npr. grub osjet opipa, a u asocijacijskim područjima ostvaruje se integracija primarnih osjeta, njihova analiza i interpretacija složenih osjeta (npr. → stereognozija). Osim ovih postoje i specifični osjetni (senzorni) centri: vidni, slušni, okusni, njušni.