muha značenje

muha insekt iz podreda kratkoticalaša (Brachycera) i reda dvokrilaca (Diptera); u običnom životu muhama smatramo insekte koji pripadaju porodicama muha u užem smislu (Muscidae), muha cvjetova (Anthomyidae), mesara (Sarcopha gidae) i zujara (Calliphoridae). S medicinskog stajališta važne su kao prijenosnici niza oboljenja (u nas tifusa, dizenterije, dječjeg proljeva, drugdje u svijetu: trahoma, tularemije, antraksa, tripanosomijaze i dr.). Svim porodicama muha zajedničko je da je tijelo prema duljini razmjerno krupno i da su veoma jasno odijeljeni glava, grudi i zadak. Glava ima velike oči, ticala i vilice, a grudi nose krila i noge, dok se zadak sastoji od devet segmenata.