muhara značenje

muhara gljiva Amanita muscaria Fr., upotrebljavala se od davnine u Sibiru kao halucinogeno sredstvo. Danas je upotreba zabranjena. Uspijeva i u našim krajevima. Služi za trovanje muha.