mukormikoza značenje

mukormikoza (mucormycosis), bolest koju uzrokuju gljivične vrste Mucor i Rhizopus. Kod slabije otpornih bolesnika mogu nastati upale dišnih organa (nos, paranazalni sinusi, pluća) i generalizirana mikoza. Liječi se anfotericinom B.