mumifikacija leša značenje

mumifikacija leša postmortalni proces vrlo brzog isparavanja tekućine i sušenja, tako da mrtvo tijelo može imati samo 1/10 normalne mase tijela. Koža mumificiranog trupla vrlo je tvrda, suha (kao štavljena), obično smeđecrvene boje. Kosa i nokti ostaju. U našim je krajevima znatno češća mumifikacija samo dijelova mrtvog tijela i novorođenčadi. Važnost je mumifikacije u tome što je mrtvo tijelo vrlo dugo sačuvano nakon smrti i omogućuje identifikaciju.