murina značenje

murina zmijolika riba iz roda jeguljki (Anguilliformes). Meso joj je ukusno, a naša jadranska vrsta, murina žutošarka (Muraena helena) može narasti do 150cm i 14kg. Druga jadranska vrsta, murina crnjka (Muraena unicolor), rjeđa je. Murina je na lošem glasu od pradavnih vremena zbog otrovnosti i „okrutnostiˮ. Prema navodima Plinija i Seneke Rimljani su ih u ribnjacima hranili mesom robova. Iako pretragom zubi i usne šupljine murine žutošarke nije nađen nikakav otrovni aparat, njezin ujed može imati jako traumatogeno djelovanje zbog oštrih zubi i veoma čvrstih čeljusti.