musculus flexor digitorum superficialis značenje

musculus flexor digitorum superficialis polazi s prednje strane medialis epikondila humerusa, medialis ruba processus coronoideus ulne, gornje polovice prednje ploštine i prednjeg ruba radijusa, dijeli se u 4 tetive, prolazi kroz karpalni kanal i hvata se na rubove i prednju stranu baze srednjeg članka 2. do 5. prsta, flektira cijele prste (drugog do petog) i šaku prema podlaktici, inervacija: nervus medianus (C7, C8, Th1).