nesanica značenje

nesanica (besanica, insomnia), poremećaj spavanja; različita je tipa i uzroka. Smetnje spavanja mogu se javiti pri usnivanju, tijekom spavanja ili u obliku kratkog spavanja i ranog buđenja. Organski uzroci obično su bolovi pri različitim tjelesnim bolestima. Većina je poremećaja spavanja psihičkog porijekla, npr. u zdravih osoba zbog realnih briga ili žalosti, a kod duševno bolesnih npr. neuroza, psihoza (shizofrenija, depresija, organske psihoze itd.). Promjene su donekle tipične za pojedinu bolest. Tako primjerice inverzija sna u organski oboljelih, rano budenje kod depresija i dr. Uz intenzivna elektroencefalografska istraživanja postoji već i posebna grana znanosti (somnologija) koja proučava faze spavanja i prema njihovim poremećajima pomaže da se primijeni najbolji način liječenja.