orhidalgija značenje

orhidalgija bol u testisima. Klinički se očituje bolima u jednoj polovici ili u objema stranama skrotuma. Mogu je uzrokovati svi procesi koji izazivaju otok skrotuma (epididimitis, epididimoorhitis, orhitis, ingvinoskrotalna hernija, varikocela, hidrocela, spermatocela, tumor testisa, tumor epididimisa, hematocela, lipom, guma, metastatski tumor, trauma).