osipna groznica značenje

osipna groznica (febris exanthematica), skupina bolesti kod kojih su istaknuti simptomi povišena temperatura i kožni osip (egzantem, a na sluznici enantem). Osim kod niza infektivnih bolesti (skarlatina, morbili, rubeola, enteroviroze, riketsioze, leptospiroze, sepse, mononukleoza, sifilis i dr. ) klinički sindrom osipnih groznica (febris exanthematica) može biti izražen i kod neinfektivnih bolesti, npr. kod alergijskih reakcija na lijekove, kod krvnih bolesti i sl.