osjećaj bolesti značenje

osjećaj bolesti bitno se razlikuje od uvida u bolest, a označava stanje u kojem se osoba osjeća bolesnom. Osjećaj bolesti može se odnositi na stvarnu bolest, ali se može javiti i kod nepostojećih bolesti (hipohondrija). Npr., paranoidna osoba smatra da je truju nekim kemikalijama, osjeća svrbež, crvenilo, bol na koži, ali nema uvida u bolest tj. ne shvaća da je taj osjećaj bolesti izazvan psihotičkim procesom.