osmolalnost značenje

osmolalnost koncentracija neke tvari (u molovima) u 1 kg otapala, npr. vode. Mjeri se izravno osmometrom. Spada u koligativne ili koncentrativne osobine, koje određuje broj otopljenih čestica a ne njihova priroda. Vrlo je važan i dragocjen podatak za tjelesne tekućine uz ostale fizikalno-kemijske parametre: gustoća, električna vodljivost, indeks loma, viskoznost i napetost površine. Osmolalnost se iskazuje u mosm/kg otapala i zatim u % doprinosa ukupnoj osmolalnosti.