osmoreceptori značenje

osmoreceptori živčane stanice hipotalamusa koje podražuje povišena osmotska koncentracija krvi. Na taj podražaj osmoreceptori se skvrčavaju a to stvara impuls za sintezu i lučenje adiuretina.