osmotska dijureza značenje

osmotska dijureza pojačano izlučivanje mokraće zbog kočenja reapsorpcije vode iz primarne mokraće u distalnim i sabirnim kanalićima bubrega, što uzrokuje povišeni osmotski tlak. Dolazi kod jake hiperglikemije i posljedične glikozurije, pijenja morske vode, a može se izazvati i osmotskim dijureticima: a) tvarima koje se ne reapsorbiraju (npr. manitol, sorbitol); b) tvarima koje koče reapsorpciju natrija (benzotijadijazinski preparati).