osteoblasti značenje

osteoblasti stanice koje sintetiziraju i luče organsku komponentu koštane medustanične tvari (osteoid). Nastaju od nediferenciranih mezenhimskih stanica ili aktiviranjem osteocita oslobodenih tijekom razgradnje kosti osteoklastima. Slični su fibroblastima, imaju citoplazmatske produžetke i obilnu citoplazmu sa svim značajkama stanica koje sintetiziraju proteine. Nanizani su uz površinu kosti koja raste. Kada izluče osteoid oko sebe, osteoblasti smanje aktivnost, njihova citoplazma se reducira pa postaju osteociti. → koštano tkivo