ozljede šake značenje

ozljede šake ozljede mekih dijelova šake čine preko 36% svih ozljeda u industriji i sve su gotovo uvijek inficirane. Česte su i u domaćinstvu i sportu. Tipična je sportska ozljeda avulzija tetive ispružača prstiju, luksacija lunatuma i prijelom navikularne kosti. Ozljede šake su uvijek indikacija za bolničko, specijalističko liječenje, radi dijagnoze i ranoga kirurškog zahvata. Neobično je važno prvobitno liječenje; tetiva se ne može održati ako je lišena ovojnica ili je u inficiranom području. Važno je obraditi ranu u prvih šest sati, što više štedjeti tkivo, osobito ozlijeđeni palac, izbjegavati svaku napetost u sašivenu tkivu, olakšati cirkulaciju krvi i tok limfe podizanjem šake, osigurati mirovanje imobilizacijom i spriječiti infekciju. Rana repozicija luksacije i učvršćenje ulomaka kostiju, osobito prve, druge i pete metakarpalne kosti, omogućavaju ranu rehabilitaciju i funkcionalni oporavak.