ozljede živaca značenje

ozljede živaca mogu biti zatvorene i otvorene. Zatvorene: nastaju u prometnom udesu, kod pada s motora (plexus brachialis), kontuzije lakta (n. ulnaris), kod rada na strojevima (nervus radialis, ulnaris, medianus), kompresije živca zbog lošeg položaja pri spavanju (nervus ulnaris, radialis, ischiadicus), u narkozi od pritiska ruba operacijskog stola (nervus radialis, peroneus), od pritiska Esmarchova poveza, kalusa, fragmenata slomljene kosti, stranog tijela, aneurizme, ozljede kod porodaja, ili kao luksacija živca (n. ulnaris u sportu kod bacača koplja). Otvorene: nastaju djelovanjem oštrih predmeta, od noža, metka, eksplozije, ulomaka kostiju itd. Izloženi su periferni živci ruku (70%) i nogu. Simptomi: motorni, senzibilni ispadi i neurovegetativne smetnje. Liječenje: odstranjenje uzroka, neuroliza, šav živca, fizikalna terapija.