perikardiotomija značenje

perikardiotomija incizija perikarda koja se izvodi radi pristupa na srce i drenaže perikardne šupljine. Oblik i lokalizacija incizije ovise o pristupu na srce i o svrsi perikardiotomije. Najčešći pristupi jesu: 1. prednja medijalna sternotomija (→ sternotomija); incizija ima oblik obrnutih slova T ili Y (najčešća perikardiotomija, upotrebljava se kod operacija srca u ekstrakorporalnoj cirkulaciji); 2. desna torakotomija (→ torakotomija) kroz 4. interkostalni prostor; izvodi se longitudinalna incizija preko desnog srca (upotrebljava se kod operacije atrijskoga semptumskog defekta-tip sekundum); 3. lijeva torakotomija kroz 4. interkostalni prostor; izvodi se također longitudinalna incizija, ali preko lijevog srca (upotrebljava se kod zatvorene komisurotomije, kod masaže srca, kod drenaže perikarda); 4. torakoabdominalni pristup; a) retroksifoidni, preperitonejski pristup (kod drenaže perikarda, kod ugrađivanja miokardne elektrode za elektrostimulator srca); b) kroz „centrum tendineumˮ ošita (radi masaže srca ako nastupi arest srca kod abdominalne operacije).