picornavirusi značenje

picornavirusi virusi iz porodice Picornaviridae, veoma sitni (promjer 20-30nm), otporni na eter i kloroform; spadaju u RNK-viruse. Simetrija njihovih kapsida je kubična i nemaju omotač. Izazivaju bolesti u čovjeka i životinja. Za medicinu su važni: Enterovirusi (kao što su Poliovirusi), koji izazivaju dječju paralizu; Coxsackievirusi, izazivaju različite kliničke slike-herpanginu, meningitis, egzanteme, mijalgiju, miokarditis; Echovirusi, febrilna oboljenja sa znacima aseptičkog meningitisa, kojiput s osipom, te rijetko paralize i pareze; Rhinovirusi, uzročnici prehlade; Cardiovirus (virus encefalomiokarditisa) i Aphthovirusi (u koje se ubrajaju virusi slinavke i šapa).