plazma-ekspanderi značenje

plazma-ekspanderi koloidne otopine koje zamjenjuju krvnu plazmu. Koloidi povećavaju osmotski tlak i tako zadržavaju tekućinu u intravaskularnom prostoru. Kao umjetni nadomjesci plazme upotrebljavaju se → dekstran (mol. masa oko 70000), otopine želatine dobivene hidrolizom kolagena, i hidrolizirani škrob. Značajni učinak dekstrana traje oko 100 min, a škroba oko 14 h. Rade se pokusi s plazma-ekspanderima, koji bi imali svojstvo prenošenja kisika (fluorokarboni, otopine hemoglobina). Indikacije: apsolutni ili relativni manjak volumena krvi. Doze su ograničene stupnjem razrjeđenja krvi. Nuspojave su vrlo rijetke, ali mogu imati oblik žestoke reakcije, slične anafilaksiji.