polineuritis značenje

polineuritis (polyneuritis), upalno oštećenje ili većeg broja perifernih živaca, najčešće simetrična rasporeda. Naziv se katkad koristi i za kronično neupalno oštećenje živaca → polineuropatija. Općenito je rijedak: dolazi u sklopu virusnih oboljenja u akutnoj formi. Češće u subakutnoj ili kroničnoj formi, npr. kod lepre. Češće se javlja poliradikuloneuritis (→ Guillain-Barréov sindrom), pri čemu je riječ o akutnom ili subakutnom upalnom procesu. Upalni proces može biti lokaliziran, pa se, ovisno o lokalizaciji, javlja simptomima oštećenja samo nekoliko korjenova kao primarni akutni poliradikuloneuritis (npr. kao amiotrofična neuralgija ramenog pojasa). Može se javiti nakon revakcinacije protiv velikih boginja. U odraslih, nakon epidemijskog parotitisa, kod infekcijske mononukleoze, epidemijskog hepatitisa, a u novije doba ustanovljen u okviru neuroborelioze. U kroničnoj formi javlja se kao granulomatozni polineuritis kod živčanog oblika lepre. Javlja se i kod riketsioze, ornitoze i tularemije.