polineuropatija značenje

polineuropatija (polyneuropathia), oštećenje velikog broja perifernih živaca, u načelu simetrična rasporeda, različite neupalne etiologije i različitim mehanizmima. Najčešće su zahvaćeni i distalni dijelovi perifernih živaca; mogu biti zahvaćena pretežno senzorna, pretežno motorna, češće i jedna i druga vlakna. Klinički se, stoga, očituje paraplegijom, katkada tetraplegijom, uz eventualne ispade kranijskih živaca. Zahvaćena vlakna u histološkoj slici pokazuju degeneraciju aksona i demijelinizacijske promjene. Česte su: parainfekcijska polineuropatija, zbog alergije i endotoksina; alkoholna polineuropatija, nastaje zbog manjka vitamina i toksičnog djelovanja; toksična polineuropatija, pretežno motorni ispadi, dolazi npr. kod otrovanja olovom; metabolička polineuropatija dolazi kod šećerne bolesti (→ polineuropatija, dijabetična), porfirije, amiloidoze, uremije; polineuropatija nakon vakcinacije i davanja antiseruma, osniva se na alergijskoj odnosno imunopatološkoj reakciji. Katkad se mehanizmi nastanka polineuropatskih reakcija kombiniraju. Važna je rana dijagnoza, točno utvrdivanje uzroka i mehanizma nastanka, što omogućuje racionalno liječenje i ranu rehabilitaciju, pri čemu se vodi računa o potrebi sprečavanja atrofije zahvaćenih mišića (npr. elektrostimulacijom).