poliurija značenje

poliurija izlučivanje mokraće u količini većoj od 3L/24h. Najvažniji uzroci: 1) unos tekućine u suvišku; 2) primjena dijuretika; 3) oštećenje bubrega, bubrezi ne mogu obavljati osmotski rad za koncentriranje mokraće: dijuretska faza akutne bubrežne insuficijencije, kronična bubrežna insuficijencija, renalni dijabetes insipidus; 4) osmotska dijureza zbog glikozurije kod dijabetesa; 5) oštećenja hipotalamusa i stražnje hipofize (dijabetes insipidus). Poliurija je u pravilu povezana s polidipsijom (pojačan osjećaj žeđi i pijenje povećanih količina tekućine). Liječenje se provodi prema uzroku. Npr. dijabetes insipidus se liječi primjenom antidijuretskog hormona, dijabetes melitus inzulinom i drugim mjerama koje će smanjiti glikemiju i glikozuriju. Kod poliurije koja je posljedica oštećenja bubrega bolesniku treba dati onoliko tekućine koliko želi, jer je poliurija kompenzacijska mjera za oštećenje funkcije.