poremećaji svijesti značenje

poremećaji svijesti različiti oblici i stupnjevi poremećaja utvrđeni na osnovi analize poremećaja senzornih, motornih i psihičkih funkcija, te mogućnosti reagiranja na vanjske podražaje (→ svijest). Vodeći računa o kvantitativnim i kvalitativnim aspektima svijesti, razlikuju se četiri stupnja poremećaja svijesti: zanesenost, somnolencija, sopor i koma. S obzirom na određene elemente s doživljajima bolesnika, govori se o posebnim oblicima poremećaja svijesti, o kvalitativnim promjenama svijesti. I pri normalno održanoj budnosti mogu se ustanoviti dva posebna oblika: sumračno stanje i tzv. „deaferentacijski sindrom". Kod blažeg stupnja zamagljenosti svijesti, u stadiju zanesenosti, postoji delirij i amentni sindrom. Postoje i posebni oblici kome: akinetski mutizam (coma vigile) i apalijski sindrom.