prehrana, umjetna značenje

prehrana, umjetna unošenje hrane putem želučane sonde; primjenjuje se u bolesnikâ koji ne mogu gutati iz bilo kojeg razloga. Daje se tekuća ili polutekuća, kašasta hrana, sastavljena najčešće na osnovi jaja i mlijeka u prahu, koja ima najveći biološki stupanj iskoristivosti. Hrana mora u određenu omjeru sadržavati bjelančevine (1g/kg), ugljikohidrate (2g/kg), masti (2g/kg), ukupne energetske vrijednosti 120 kJ/kg, zatim 25 do 35 mL/kg vode, minerale i vitamine. Kako bi se održala potrebna ravnoteža, nužno je voditi točnu evidenciju svih unosa i gubitaka.