Providentia značenje

Providentia rod bakterija iz porodice Enterobacteriaceae u kojem se nalaze tri vrste: Providentia rettgeri, Providentia alcalifaciens i Providentia stuarti. Sve imaju veći broj serotipova, a za daljnju tipizaciju koriste se fagi i bakterioenzimska tipizacija. Morfologija je jednaka kao većine rodova Enterobacteriaceae. Proširene su u čovjekovoj okolini, a često se nalaze u ljudskom izmetu. Većina je prilično otporna na dezinfekcijska sredstva i na mnoge antibiotike i kemoterapeutike. Sve tri vrste uzrokuju sporadične slučajeve i epidemije proljeva, osobito u djece, a u odraslih infekciju mokraćnog sustava i opekline. Često uzrokuju intrahospitalne infekcije. Oboljenja se teško liječe jer su bakterije otporne na mnoge antibiotike, pa je zbog toga potreban detaljni antibiogram.