pseudoartroza značenje

pseudoartroza lažni zglob, patološka gibljivost na onom mjestu koštanog sustava na kojem normalno ne postoji. Medularni kanali bivaju zatvoreni, a između ulomaka proraste fibrozno vezivo ili se stvori rudimentarni zglob. Pseudoartroza može biti: kongenitalna i stečena. Kongenitalna pseudoartroza, rijetka anomalija, najčešća lokalizacija srednja i donja trećina jedne ili obiju potkoljenica (amnijska brazda, fetusni prijelom). Stečena pseudoartroza, posljedica lokalnih (prijelom s defektom kosti, distrakcija ulomaka, oštećena cirkulacija, infekcija i dr.) i općih poremećaja (kronične infekcije, endokrine bolesti, avitaminoza i dr.). Simptomi: patološka gibljivost bez boli i krepitacije; rendgenski: zatvoreni medularni kanali, uz slabiji ili obilniji kalus (atrofična ili hipertrofična pseudoartroza), te uz dobro vidljivu prijelomnu pukotinu. Liječenje je konzervativno (produžena imobilizacija samo kod početne pseudoartroze - usporeno stvaranje kalusa) i kirurško. Kirurška tehnika ovisi o lokalizaciji pseudoartroze.