psihoze značenje

psihoze duševne i umne bolesti s oznakom procesnog toka, a to znači od porijekla koje nije uvijek poznato, preko dugotrajnosti do doživotnosti. Psihoza je psihički patološko stanje, a predstavlja je skup psihičkih poremećaja. U odnosu na uzrok, tu su u užem smislu endogene psihoze (shizofrenija, manično-depresivna psihoza i paranoja), dok su egzogene psihoze uvjetovane nekim drugim oboljenjem (npr. upalnog ili toksičnog nastanka, kao što je progresivna paraliza, alkoholizam, epilepsija i dr.). Reaktivne psihoze su brojnije, a moguća je neka predispozicija poput traume, stresa. Tek su s Freudom psihoze oštrije razgraničene prema neurozama. Temeljna značajka psihoza je nedostatak uvida u bolest, smetnja u komunikaciji, neshvaćanje situacije, nedovoljna socijalna prilagodba i dr. Psihoze mogu biti prolazne, a kad su endogene, obično su procesnog razvoja i progredijentne. U psihoze se ne ubrajaju maloumnost, psihopatije, epilepsije, ovisnosti, mada ima i ovdje stanja bliskih psihozi. S obzirom na tok, razlikuju se akutne i kronične psihoze. Akutni oblik je reverzibilniji i tranzitorniji, nasuprot progredijentnoj fazi kroničnog toka, kakva je u neliječenih shizofrenika, gdje nerijetko dovodi do rasula ličnost.