ptoza značenje

ptoza (ptosis), nenormalna spuštenost organa ili jednog dijela organa. Ovaj se izraz primjenjuje za spuštenost gornje vjeđe koja nastaje kod paralize trećeg moždanog živca, spuštenost želuca (gastroptoze), crijeva (enteroptoza), bubrega (nefroptoza) i dr.