reumatska vrućica značenje

reumatska vrućica (reumatska groznica, febris rheumatica), upalna reumatska bolest, pretežno djece i omladine, koja nastaje nakon opetovane infekcije beta-hemolitičkim streptokokom (obično skupina A) uz djelovanje nekih faktora naslijeđa i okoline. Tri do četiri tjedna nakon neke tipične streptokokne bolesti reumatska vrućica počne povišenjem tjelesne temperature i poremećajem općeg stanja; razvija se karditis, koji može pogoditi sve slojeve srčane stijenke (miokarditis - tahikardija; produljen razmak P-Q u EKG-u; endokarditis - razvoj srčanih mana; perikarditis - obično eksudativni), te poliartritis, koji je nesimetričan i migrirajućeg tipa (brzo se „seliˮ sa zgloba na zglob, što je veoma karakteristično) i ne ostavlja nikakvih posljedica na zglobovima. Rjeđe se javlja koreja, anularni ili obrubljeni eritem, te potkožni čvorići koji brzo nestaju. Laboratorijski se nalaze nespecifični znakovi upalnog procesa i povišen titar AST-O. Bolest traje oko 4-6 tjedana, pa se smiri, ali pri svakoj ponovnoj infekciji streptokokom može recidivirati, a onda je karditis teži i rizik od nastanka srčane mane veći (najčešće se razvije kombinirana mitralna greška); zato se nakon preboljele reumatske vrućice obvezatno provodi profilaksa recidiva. Liječnje: antibiotici penicilinskog reda (u preosjetljivih osoba eritromicin) za eradikaciju streptokoka, derivati salicilne kiseline, strogo mirovanje. Prevencija recidiva: depotni penicilin i. m. tijekom pet godina (u preosjetljivih osoba sulfonamidi). - Reumatska vrućica je danas rjeđa nego nekada, jer se streptokokne infekcije liječe antibioticima, ali čini se da ponovno biva češća zbog mutacija u sojevima streptokoka.